Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 151/2014 (19.12.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2827

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/2001 i 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014, 51/2014, 77/2014, 83/2014, 87/2014, 120/2014 i 147/2014), članak 26. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj matici iseljenika su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                                           3,395

2. zamjenik ravnatelja                           3,104

3. tajnik Hrvatske matice iseljenika       2,619

4. voditelj podružnice                           1,795

5. voditelj ureda ravnatelja                    1,407

b) Položaji II. vrste

1. glavni urednik časopisa                     1,164

c) Položaji III. vrste

1. voditelj marketinga

voditelj tehničkih poslova                     1,067

d) Radna mjesta I. vrste

1. stručni savjetnik – specijalist           1,698
     novinar                                         1,552«.

Članak 2.

Iza članka 32. dodaje se članak 32.a koji glasi:

»Članak 32.a

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                                          3,201«.

Članak 3.

Iza članka 54.j dodaju se članci 54.k i 54.l koji glase:

»Članak 54.k

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja su:

a) Položaji I. vrste

1. glavni ekonomist
    direktor sektora                               3,249

2. predstojnik Ureda Vijeća za zaštitu
    tržišnog natjecanja

     voditelj odjela                                 2,716

3. voditelj odsjeka                               2,037

b) Radna mjesta I. vrste

1. glavni savjetnik                               3,201

2. samostalni savjetnik                        2,619

3. stariji savjetnik                               1,978

4. mlađi savjetnik                               1,600

5. stručni suradnik                              1,455

Članak 54.l

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za zaštitu osobnih podataka su:

a) Položaji I. vrste

1. načelnik službe                              2,920

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši savjetnik specijalist                 2,330

2. viši savjetnik                                1,978

3. savjetnik                                      1,600

4. viši stručni suradnik                      1,455«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/130

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

151 19.12.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama