Pravilnik o dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

NN 151/2014 (19.12.2014.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

MINISTARSTVO FINANCIJA

2839

Na temelju članka 41. stavka 6., članka 47. stavka 1., članka 55. stavka 2. i članka 59. stavka 2. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014 – dalje u tekstu: Zakon) donosim

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U CASINIMA, NA AUTOMATIMA I UPLATNIM MJESTIMA KLADIONICA

Članak 1.

U Pravilniku o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (»Narodne novine«, br. 38/2010, 130/2010, 69/2011, 15/2012 – dalje u tekstu: Pravilnik), u članku 27. dodaje se novi stavak 2. i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trgovačkim društvima koja su stekla pravo priređivanja igara na sreću u casinima temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 23. stavka 3. Zakona, te koja na dan donošenja navedene odluke priređuju igre na sreću u casinima, mogu nastaviti s priređivanjem igara na sreću na lokacijama na kojima im je već odobreno priređivanje. Na navedenim lokacijama priređivač može nastaviti s priređivanjem igara na sreću od dana sklapanja novog ugovora o pravu priređivanja igara na sreću u casinima, uz uvjet da u roku od šest mjeseci od dana sklapanja navedenog ugovora pribavi odobrenje iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 2.

U članku 34. dodaje se novi stavak 2. i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trgovačkim društvima koja su stekla pravo priređivanja igara na sreću na automatima temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 23. stavka 3. Zakona, te koja na dan donošenja navedene odluke priređuju igre na sreću na automatima, mogu nastaviti s priređivanjem igara na sreću na lokacijama na kojima im je već odobreno priređivanje. Na navedenim lokacijama priređivač može nastaviti s priređivanjem igara na sreću od dana sklapanja novog ugovora o pravu priređivanja igara na sreću na automatima, uz uvjet da u roku od šest mjeseci od dana sklapanja navedenog ugovora pribavi odobrenje iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/14-01/1282

Urbroj: 513-07-21-07/14-01

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.