Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 11/2015 (30.1.2015.), Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

213

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/2001 i 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014, 51/2014, 77/2014, 83/2014, 87/2014, 120/2014, 147/2014 i 151/2014), članak 8. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u ustanovama socijalne skrbi su:

a) Položaji I. vrste

1.

ravnatelj ustanove socijalne skrbis 201 i više zaposlenih radnika

2,037

2.

ravnatelj ustanove socijalne skrbisa 101 do 200 zaposlenih radnika

1,988

3.

ravnatelj ustanove socijalne skrbis 51 do 100 zaposlenih radnika

1,891

4.

ravnatelj ustanove socijalne skrbi do 50 zaposlenih radnikapredstojnik podružnice i voditelj dislocirane jediniceustanove socijalne skrbi s 20 i više zaposlenih radnika

1,794

5.

predstojnik podružnice i voditelj dislocirane jediniceustanove socijalne skrbi od 10 do 19 zaposlenih radnika

1,600

6.

predstojnik podružnice i voditelj dislocirane jediniceustanove socijalne skrbi do 9 zaposlenih radnika

1,450

7.

voditelj odjela

1,309

8.

voditelj odsjeka

1,261

b) Položaji II. vrste

1.

voditelj ustrojbene jedinice

1,164

c) Položaji III. vrste

1.

voditelj ustrojbene jedinice

1,067

2.

voditelj odsjeka

1,018

d) Radna mjesta I. vrste

1.

savjetnik

1,358

2.

mentor

1,309

3.

socijalni radnik, pravnik, psiholog, rehabilitator, socijalni pedagog,logoped, pedagog, profesor, nastavnik, učitelj, radni terapeut,odgajatelj, kineziterapeut i drugi stručni radnici

1,212

e) Radna mjesta II. vrste

1.

savjetnik

1,164

2.

mentor

1,145

3.

socijalni radnik, upravni pravnik, rehabilitator, pedagog,nastavnik, učitelj, radni terapeut, odgajatelj, fizioterapeut,medicinska sestra, medicinski tehničar i drugi stručni radnici

1,125

f) Radna mjesta III. vrste

1.

stručni učitelj, suradnik u nastavi – savjetnik

1,018

2.

stručni učitelj, suradnik u nastavi – mentor

0,970

3.

stručni učitelj, medicinska sestra, stručni suradnik u odgoju,fizioterapeut, viši asistent u organiziranom stanovanju

0,951

4.

radni terapeut, suradnik u odgoju u učeničkom domu (noćni pazitelj), suradnik u nastavi

0,902

5.

kućni majstor, domar i drugi radnici na održavanju s položenim ATK ispitom

0,824

6.

bolničar

0,708

g) Radna mjesta IV. vrste

1.

njegovatelj, asistent u organiziranom stanovanju

0,679«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/06

Urbroj: 50301-04/12-15-2

Zagreb, 29. siječnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

11 30.01.2015 Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama