Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista

NN 20/2015 (23.2.2015.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

425

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj: 77/99, 133/2002, 48/2005, 74/2009 i 154/2014) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CIJENE PUTOVNICE I PUTNOG LISTA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista (»Narodne novine« broj: 4/2010) članku 2. stavku 1. iza podstavka 3. dodaju se podstavci 4. i 5. koji glase:

» – za biometrijsku putovnicu 2. generacije s rokom važenja do 31. prosinca 2024. godine u redovnom postupku 290 kuna,

– za biometrijsku putovnicu 2. generacije s rokom važenja do 31. prosinca 2024. godine u žurnom postupku 375 kuna.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-17366/1-2015.

Zagreb, 17. veljače 2015.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.