Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

NN 24/2015 (4.3.2015.), Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

507

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI TEHNIČKOG PROPISA KOJIM SE UTVRĐUJU TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA GRAĐEVNE PROIZVODE U USKLAĐENOM PODRUČJU

Članak 1.

U Tehničkom propisu kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (»Narodne novine«, broj 4/15) Popis usklađenih normi za građevne proizvode dan u Prilogu 1 toga Tehničkog propisa zamjenjuje se Popisom usklađenih normi za građevne proizvode danim u Prilogu 1 ovoga Tehničkog propisa koji čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Propis stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/15-04/3

Urbroj: 531-01-15-2

Zagreb, 20. veljače 2015.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG 1

POPIS USKLAĐENIH NORMI ZA GRAĐEVNE PROIZVODE


24 04.03.2015 Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području