Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 32/2015 (20.3.2015.), Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

649

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/2001 i 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2015. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014, 51/2014, 77/2014, 83/2014, 87/2014, 120/2014, 147/2014, 151/2014 i 11/2015), iza članka 50. dodaje se članak 50.a koji glasi:

»Članak 50.a

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u Hrvatskom centru za zadružno poduzetništvo su:

a) Položaj I. vrste

1. ravnatelj                                3,230

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik ravnatelja               2,250

2. viši stručni savjetnik              1,980

3. koordinator podružnice        1,720

4. analitičar                              1,640.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/21

Urbroj: 50301-05/16-15-2

Zagreb, 18. ožujka 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

32 20.03.2015 Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama