Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 38/2015 (3.4.2015.), Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

784

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/2001 i 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2015. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014, 51/2014, 77/2014, 83/2014, 87/2014, 120/2014, 147/2014, 151/2014, 11/2015 i 32/2015), iza članka 54.l dodaje se članak 54.m koji glasi:

»Članak 54.m

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u ustanovama za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                           2,425

2. zamjenik ravnatelja           2,153

3. stručni voditelj                  1,746

4. predstojnik podružnice      1,600«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/27

Urbroj: 50301-09/09-15-2

Zagreb, 2. travnja 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

38 03.04.2015 Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 38 03.04.2015 Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama