Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma

NN 49/2015 (6.5.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma

49 06.05.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma

MINISTARSTVO TURIZMA

979

Na temelju članka 45. stavka 2. i članka 46. stavka 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 68/2007, 88/2010, 30/2014, 89/2014 i 152/2014), ministar za turizam donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA I KATEGORIJAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 69/2008 i 83/2009), u članku 3. stavku 1. točke 3. i 4. brišu se.

U stavku 2. točke 3. i 4. brišu se.

Članak 2.

Iza članka 5. naslov: »3. Vrsta Plovni objekt za iznajmljivanje bez usluge smještaja (dnevni charter)« i članak 6. brišu se.

Članak 3.

Iza članka 5. naslov: »4. Vrsta Plovni objekt za iznajmljivanje s uslugom smještaja (charter)« i članak 7. brišu se.

Članak 4.

PRILOG III. – UVJETI ZA VRSTE: PLOVNI OBJEKTI ZA IZNAJMLJIVANJE S ILI BEZ USLUGE SMJEŠTAJA briše se.

Članak 5.

Na ispunjavanje uvjeta za vrste: »Plovni objekt za iznajmljivanje bez usluge smještaja (dnevni charter) i Plovni objekt za iznajmljivanje s uslugom smještaja (charter)«, koje na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju rješenje sukladno Pravilniku o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 69/2008 i 83/2009) i dalje će se primjenjivat odredbe istog Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/4

Urbroj: 529-03-15-1

Zagreb, 20. travnja 2015.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.