Lista stručnjaka koji imaju iskustva u radu s transseksualnim osobama

NN 59/2015 (29.5.2015.), Lista stručnjaka koji imaju iskustva u radu s transseksualnim osobama

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1154

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu (»Narodne novine« broj 132/14) ministar zdravlja donosi

LISTU

STRUČNJAKA KOJI IMAJU ISKUSTVA U RADU S TRANSSEKSUALNIM OSOBAMA

I.

Ovom Listom utvrđuje se popis stručnjaka s iskustvom i edukacijom iz područja zdravstvene zaštite transrodnih osoba čiji je nalaz i mišljenje obvezan dostaviti podnositelj zahtjeva u postupku ishođenja mišljenja Nacionalnog zdravstvenog vijeća o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu.

II.

Popis stručnjaka iz točke I. ove Liste glasi:

Područje

Ime i prezime

Ustanova

Psihologija

Odrasli

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, prof.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju, Katedra za zdravstvenu i kliničku psihologiju

Mr. spec. Iva Žegura, klinički psiholog, prof.

Klinika za psihijatriju Vrapče

Doc. dr. sc. Vesna Antičević, prof.

Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Djeca

Dr. sc. Marina Grubić, prof.

Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta

Psihijatrija

Odrasli

Prim. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., specijalist psihijatrije, psihoterapeut, FECSM

Opća bolnica Karlovac, Odjel psihijatrije, Ambulanata za liječenje seksualnih smetnji

Mr. sc. Davor Moravek, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti

Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Klinika za psihijatriju

Prof. dr. sc. Dražen Begić, dr. med., specijalist psihijatar

Klinički bolnički centar Zagreb, Psihijatrijska klinika Medicinskog fakulteta

Djeca

Mr. sc. Nenad Jakušić, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klinika za pedijatriju, Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju

Davorka Šarić, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb

Endokrinologija

Odrasli

Prim. dr. sc. Velimir Altabas, dr. med., specijalist internist, endokrinolog-dijabetolog

Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Interna klinika, Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma »Mladen Sekso«

Djeca

Dr. sc. Miroslav Dumić, prof. emeritus

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poliklinika A. B. R.

Doc. dr. sc. Gordana Stipančić, dr. med., specijalist pedijatar endokrinolog i dijabetolog

Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Klinika za pedijatriju

Ginekologija

Odrasli

Dr. sc. Dražan Butorac, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, specijalist ginekološke onkologije

Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Klinika za ženske bolesti i porodništvo

Dr. sc. Jasenka Grujić Koračin, dr. med., specijalistica ginekologije i opsterticije

Poliklinika Grujić Koračin, Zagreb

Kirurgija

Odrasli

Doc. dr. sc. Srećko Budi, dr. med., specijalist opće i plastične kirurgije

Klinička bolnica Dubrava, Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

III.

Ova Lista objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana njezine objave.

Klasa: 011-02/15-01/66

Urbroj: 534-02-1-1/3-15-4

Zagreb, 22. svibnja 2015.

Ministar

prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.