Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 60/2015 (30.5.2015.), Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1161

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/2001 i 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014, 51/2014, 77/2014, 83/2014, 87/2014, 120/2014, 147/2014, 151/2014, 11/2015, 32/2015 i 38/2015), članak 50. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO) su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj sektora                                          2,619

2. voditelj Ureda za unutarnju reviziju                2,328

3. voditelj službe                                             2,328

4. voditelj odjela                                              2,134

5. voditelj Odjela općih poslova                        2,034

6. voditelj Odjela za računovodstvo i financije    2,034

7. voditelj Odjela za pravne poslove                  2,034

8. voditelj Odjela za građevinske radove            2,034

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik uprave                                         2,328

2. viši analitičar                                              1,988

3. viši unutarnji revizor                                   1,988

4. unutarnji revizor                                         1,843

5. analitičar                                                    1,794

6. niži analitičar                                              1,406

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši administrator                                        1,164

2. administrator                                              1,121

d) Radna mjesta III. vrste

1. administrator                                              1,067«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/45

Urbroj: 50301-05/18-15-3

Zagreb, 28. svibnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

60 30.05.2015 Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 60 30.05.2015 Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama