Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

NN 72/2015 (30.6.2015.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1373

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člankom 213. stavkom 2. Zakona o lijekovima (»Narodne novine«, br. 76/2013 i 90/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE

I.

Daje se suglasnost na Izmjene Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, koje je Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode donijelo na sjednici održanoj 21. travnja 2015. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/254

Urbroj: 50301-04/04-15-2

Zagreb, 24. lipnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.