Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u vezi s osobnim iskaznicama

NN 72/2015 (30.6.2015.), Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u vezi s osobnim iskaznicama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1374

Na temelju članka 22. Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 62/2015) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU PRAVNE OSOBE U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU OVLAŠTENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA U VEZI S OSOBNIM ISKAZNICAMA

I.

Društvo Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 31, ovlašteno je obavljati poslove:

1. tehničke izrade osobne iskaznice,

2. tiskanja obrasca osobne iskaznice te obrasca koji se koristi u postupku njenog izdavanja,

3. vođenja evidencije o izrađenim osobnim iskaznicama,

4. izdavanja kvalificiranih certifikata.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u vezi osobnih iskaznica (»Narodne novine«, broj 42/2002).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/251

Urbroj: 50301-09/06-15-2

Zagreb, 24. lipnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.