Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN 85/2015 (1.8.2015.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

85 01.08.2015 Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

HRVATSKA NARODNA BANKA

1664

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« br. 78/2015.) Hrvatska narodna banka objavljuje

PROSJEČNU KAMATNU STOPU

NA STANJA KREDITA ODOBRENIH NA RAZDOBLJE DULJE OD GODINE DANA NEFINANCIJSKIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. studenoga 2014. do 30. travnja 2015. iznosi 5,14%.

O. br. 195-020/07-15/BV

Zagreb, 1. kolovoza 2015.

Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.