Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima

NN 95/2015 (4.9.2015.), Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1831

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 183. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom(»Narodne novine«, broj 94/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. rujna 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI NAKNADE U SUSTAVU GOSPODARENJA OTPADNIM ULJIMA

I.

Ovom Odlukom se propisuje izmjena iznosa naknade propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13) u sustavu gospodarenja otpadnim uljima.

II.

U članku 23. stavku 2. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima mijenja se iznos naknade i iznosi 0,60 kn/litri svježeg mazivog ulja.

III.

Naknada koja se utvrđuje ovom Odlukom plaća se od 1. listopada 2015. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/358

Urbroj: 50301-05/25-15-2

Zagreb, 3. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.