Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

NN 108/2015 (9.10.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2109

Na temelju članka 47. stavaka 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. listopada 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

I.

U Odluci o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik (»Narodne novine«, br. 19/97, 21/02 i 113/13), točka IV. mijenja se i glasi:

»Lučko područje luke Dubrovnik nad kojim se proteže nadležnost Lučke uprave čini:

1. Bazen Gruške luke

1.1. kopneni dio:

Obuhvaća područje koje čine sljedeće zemljišnoknjižne čestice upisane u zemljišnoj knjizi pri Općinskom sudu u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik: čest. zem. 1194/6, dio čest. zem. 1194/2, dio čest. zem. 1276/1, čest. zgr. 976/2, dio čest. zem. 1284, čest. zgr. 976/1, čest. zgr. 977, čest. zgr. 978, čest. zgr. 979, čest. zgr. 980, čest. zgr. 981, čest. zgr. 982, čest. zem. 1284, čest. zgr. 2187, dio čest. zem. 1276/4, čest. zgr. 451, čest. zgr. 2061, čest. zgr. 2060, čest. zem. 1382, čest. zgr. 987, čest. zgr. 563, dio čest. zgr. 449, dio čest. zem. 1276/2, čest. zgr. 563, čest. zgr. 988, čest. zem. 1387, čest. zgr. 1/1, čest. zgr. 448, čest. zem. 1401, čest. zem. 1402, čest. zem. 1398, čest. zem. 1405, dio čest. zem. 1404 i čest. zgr. 989, sve k.o. Gruž.

Kopneni dio lučkog područja obilježen je poligonom točaka izraženih u HTRS, kako slijedi:

HTRS96/TM

Broj

Y

X

Broj

Y

X

1

629 292,7

4 726 121,0

30

629 554,1

4 726 256,7

2

629 240,8

4 726 138,9

31

629 548,6

4 726 265,2

3

628 816,8

4 726 658,4

32

629 545,4

4 726 270,9

4

629 277,2

4 726 643,4

33

629 542,7

4 726 276,6

5

628 749,8

4 726 221,8

34

629 540,0

4 726 283,4

6

629 052,3

4 726 143,8

35

629 538,2

4 726 288,3

7

629 526,0

4 725 854,3

36

629 536,2

4 726 295,3

8

629 431,6

4 726 437,7

37

629 535,0

4 726 300,9

9

629 603,1

4 725 649,6

38

629 534,0

4 726 306,9

10

630 124,5

4 725 380,2

39

629 533,2

4 726 314,9

11

629 924,3

4 725 318,5

40

629 531,0

4 726 340,7

12

630 124,5

4 725 380,2

41

629 527,0

4 726 389,1

13

630 129,2

4 725 381,7

42

629 526,4

4 726 391,3

14

630 108,6

4 725 432,5

43

629 526,2

4 726 392,7

15

630 094,9

4 725 466,1

44

629 525,0

4 726 403,7

16

630 090,7

4 725 476,3

45

629 524,8

4 726 410,7

17

630 086,3

4 725 474,6

46

629 525,9

4 726 414,8

18

630 053,3

4 725 556,7

47

629 527,5

4 726 418,1

19

630 057,5

4 725 558,7

48

629 528,9

4 726 420,2

20

630 057,3

4 725 562,5

49

629 530,9

4 726 423,1

21

630 042,1

4 725 597,5

50

629 532,5

4 726 425,0

22

630 024,7

4 725 637,3

51

629 537,1

4 726 428,9

23

629 976,3

4 725 748,4

52

629 540,7

4 726 432,0

24

629 964,6

4 725 771,1

53

629 550,8

4 726 443,7

25

629 951,8

4 725 792,4

54

629 541,0

4 726 457,6

26

629 947,7

4 725 797,0

55

629 546,6

4 726 461,5

27

629 949,1

4 725 814,8

56

629 544,8

4 726 464,8

28

629 960,5

4 725 828,4

57

629 543,1

4 726 467,9

29

629 963,8

4 725 832,6

58

629 535,9

4 726 482,4

1.2. morski dio

AKVATORIJ – BAZEN GRUŠKE LUKE

HTRS96/TM HDKS/Bessel 1841

Broj

Y

X

Broj

ф

λ

A

630 124,5

4 725 380,2

A

42°39’25’’,0

18°05’31’’,7

B

629 924,3

4 725 318,5

B

42°39’23’’,1

18°05’22’’,9

C

629 603,1

4 725 649,6

C

42°39’34’’,0

18°05’09’’,1

D

629 526,0

4 725 854,3

D

42°39’40’’,7

18°05’05’’,9

E

629 292,7

4 726 121,0

E

42°39’49’’,5

18°04’55’’,8

F

629 240,8

4 726 138,9

F

42°39’50’’,1

18°04’53’’,6

G

629 052,3

4 726 143,8

G

42°39’50’’,3

18°04’45’’,3

H

628 749,8

4 726 221,8

H

42°39’53’’,1

18°04’32’’,1

I

628 816,8

4 726 658,4

I

42°40’07’’,2

18°04’35’’,4

J

629 277,2

4 726 643,4

J

42°40’06’’,4

18°04’55’’,6

M

629 431,6

4 726 437,7

M

42°40’01’’,0

18°05’06’’,8

sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog I. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

2. Bazen Batahovina

2.1. Kopneni dio:

Obuhvaća područje koje čine sljedeće čestice katastarskih i zemljišnoknjižnih oznaka: kat. čest. 243, dio kat. čest. 1/4, dio kat. čest. 1/5, dio kat. čest. 1/6, dio kat. čest. 1/1, dio kat. čest. 1/3, dio kat. čest. 1/2, dio kat. čest. 9, dio kat. čest. 2/1 i dio kat. čest. 2/2, sve k.o. Sustjepan.

Kopneni dio lučkog područja obilježen je poligonom točaka izraženih u HTRS, kako slijedi:

HTRS96/TM

Broj

Y

X

Broj

Y

X

1

629 535,9

4 726 482,4

23

630 063,1

4 726 709,0

2

629 543,1

4 726 467,9

24

630 089,2

4 726 714,3

3

629 544,8

4 726 464,9

25

630 308,5

4 726 757,4

4

629 546,6

4 726 461,5

26

630 346,1

4 726 764,7

5

629 553,4

4 726 466,2

27

630 357,9

4 726 767,8

6

629 561,2

4 726 454,5

28

630 371,0

4 726 772,1

7

629 571,5

4 726 461,8

29

630 387,7

4 726 776,6

8

629 563,7

4 726 473,4

30

630 400,5

4 726 780,7

9

629 577,3

4 726 482,9

31

630 409,8

4 726 784,5

10

629 587,1

4 726 468,8

32

630 414,9

4 726 787,0

11

629 596,0

4 726 471,7

33

630 421,2

4 726 790,8

12

629 647,6

4 726 488,5

34

630 426,1

4 726 793,3

13

629 705,2

4 726 509,7

35

630 429,6

4 726 795,3

14

629 863,6

4 726 570,2

36

630 433,2

4 726 797,8

15

629 891,1

4 726 581,3

37

630 439,3

4 726 802,0

16

629 917,7

4 726 596,6

38

630 452,3

4 726 812,5

17

629 941,6

4 726 615,9

39

630 460,3

4 726 817,3

18

629 962,0

4 726 637,4

40

630 464,7

4 726 819,2

19

629 995,3

4 726 674,0

41

630 476,2

4 726 822,9

20

630 008,2

4 726 687,3

42

630 488,3

4 726 822,0

21

630 018,1

4 726 694,9

43

630 515,7

4 726 828,3

22

630 042,4

4 726 705,0

44

630 514,7

4 726 831,8

2.2. morski dio

AKVATORIJ – BATAHOVINA

HTRS96/TM HDKS/Bessel 1841

Broj

Y

X

Broj

ф

λ

M

629 536,0

4 726 482,4

M

42°40’01’’,0

18°05’06’’,8

J

629 277,2

4 726 643,4

J

42°40’06’’,4

18°04’55’’,6

K

629 488,1

4 725 975,4

K

42°40’17’’,0

18°05’48’’,2

L

629 532,4

4 725 814,0

L

42°40’11’’,8

18°05’50’’,0

sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog II. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/394

Urbroj: 50301-05/18-15-4

Zagreb, 7. listopada 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

108 09.10.2015 Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik