Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesečje 2016. godine

NN 109/2015 (12.10.2015.), Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesečje 2016. godine

HRVATSKI SABOR

2114

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2015. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2016. godine i to na:

– ukupne prihode u iznosu od           664.241.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od          599.266.000 kuna

– višak u iznosu od                            64.975.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/15-01/05

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE

109 12.10.2015 Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesečje 2016. godine