Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanju izrađenih putovnica

NN 118/2015 (28.10.2015.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanju izrađenih putovnica

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2237

Na temelju članka 20. stavka 2. i članka 49. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj 77/99, 133/2002, 48/2005, 74/2009 i 82/2015) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA I EVIDENCIJAMA PUTNIH ISPRAVA HRVATSKIH DRŽAVLJANA TE NAČINU DOSTAVE I PREUZIMANJA IZRAĐENIH PUTOVNICA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica (»Narodne novine«, broj 4/2010 i 85/2015) u članku 14.a iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Podnositelj zahtjeva koji želi da mu se putovnica izda u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva, putovnicu preuzima u policijskoj upravi u kojoj je podnio zahtjev za njeno izdavanje, odnosno u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj je podnio zahtjev za izdavanje putovnice.

Pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu putnih isprava dužna je osigurati dostavu putovnica u policijsku uprava u roku iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-79519/1-2015.

Zagreb, 22. listopada 2015.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.