Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim služ­bama

NN 122/2015 (6.11.2015.), Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim služ­bama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2313

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. studenoga 2015. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15 i 112/15), u članku 9. podstavku b) Radna mjesta I. vrste, u točki 3. iza riječi: »knjižničarski savjetnik« dodaju se riječi: »savjetnik za marketing, savjetnik za odnose s javnošću«.

U točki 5. iza riječi: »viši filmolog« dodaju se riječi: »viši voditelj marketinga, viši voditelj odnosa s javnošću«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/115

Urbroj: 50301-04/12-15-2

Zagreb, 5. studenoga 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.