Pravilnik o izmjenama Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina

NN 122/2015 (6.11.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2328

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O INFORMACIJSKOM SUSTAVU TRŽIŠTA NEKRETNINA

Članak 1.

U Pravilniku o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (»Narodne novine«, broj 114/15) prilog III. zamjenjuje se novim prilogom III. i prilog IV. zamjenjuje se novim prilogom IV., koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 371-01/15-04/1

Urbroj: 531-01-15-107

Zagreb, 30. listopada 2015.

Ministrica

Anka Mrak – Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.


PRILOG III. – PRILOG IV.


122 06.11.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina 122 06.11.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina 122 06.11.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina