Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 124/2015 (13.11.2015.), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2375

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koja je objavljena u »Narodnim novinama», broj 116 od 26. listopada 2015. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 116/15.) u članku 6. umjesto teksta: »brišu se podaci pod rednim brojem 1.« treba stajati tekst: »briše se oznaka i podaci pod oznakom »**««.

Tablica 3.1. iz članka 8. ispravlja se Tablicom 3.1. koja je sastavni dio ovog Ispravka.

Klasa: 025-04/15-01/255

Urbroj: 338-01-01-15-02

Zagreb, 5. studenoga 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.


124 13.11.2015 Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 124 13.11.2015 Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja