Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 134/2015 (11.12.2015.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2534

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. prosinca 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 158/13), za energetski subjekt HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016., iznose kako slijedi:

a) Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeli


Tarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]

       

JT

VT

NT


1

2

3

Visoki napon

1

0,47

0,28

Srednji napon

2

0,49

0,29

Niski napon

Plavi

3

0,56

Bijeli

4

0,58

0,34

Crveni

5

0,53

0,31

Žuti (javna rasvjeta)

6

0,38

b) Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeli


Tarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]


JT

VT

NT

       

1

2

3

Visoki napon

1

-

0,59

0,35

Srednji napon

2

-

0,61

0,36

Niski napon

Plavi

3

0,69

-

-

Bijeli

4

-

0,72

0,43

Crveni

5

-

0,66

0,39

Žuti (javna rasvjeta)

6

0,47

-

-

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/15-01/18

Urbroj: 371-01/15-01

Zagreb, 4. prosinca 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

134 11.12.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom 134 11.12.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom