Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo

NN 27/2016 (25.3.2016.), Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo

27 25.03.2016 Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

787

Na temelju članka 5.a stavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/13 i 14/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 2016. godine donijela

ODLUKU

O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE OPSKRBLJIVAČ NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA DUŽAN PRODAVATI PLIN OPSKRBLJIVAČIMA U JAVNOJ USLUZI OPSKRBE PLINOM ZA KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO

I.

Ovom Odlukom određuje se cijena plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo.

II.

Cijena plina iz točke I. ove Odluke određuje se u iznosu od 0,1734 kn/kWh.

III.

U cijenu plina iz točke II. ove Odluke uključen je trošak naknade za korištenje transportnog sustava i trošak naknade za prekoračenje ugovorenog kapaciteta sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava, trošak naknade za korištenje sustava skladišta plina i korištenje ostalih usluga sukladno odredbama Pravila korištenja sustava skladišta plina, trošak naknade za organiziranje tržišta plina i svi troškovi temeljem obračuna propisanih odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina.

IV.

Cijena plina iz točke II. ove Odluke ne uključuje naknadu za prekoračenje ili manje preuzete količine plina od ugovorene količine plina iz ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge kao ni porez na dodanu vrijednost.

V.

Cijena plina iz točke II. ove Odluke određuje se za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine.

VI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2016. godine.

Klasa: 022-03/16-04/50

Urbroj: 50301-05/18-16-3

Zagreb, 23. ožujka 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.