Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za ravnopravnost spolova

NN 28/2016 (30.3.2016.), Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za ravnopravnost spolova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

801

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11 i 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 18. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 82/08), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O UREDU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Članak 1.

U Uredbi o Uredu za ravnopravnost spolova (»Narodne novine«, broj 39/12), okvirni broj potrebnih državnih službenika/ica u Uredu za ravnopravnost spolova, prikazan u tablici koja je njezin sastavni dio, zamjenjuje se okvirnim brojem državnih službenika/ica u Uredu, koji je sadržan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 2.

Ravnatelj/ica Ureda za ravnopravnost spolova uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda s odredbama ove Uredbe, uz prethodno pribavljenu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/08

Urbroj: 50301-04/12-16-1

Zagreb, 30. ožujka 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA/ICA

U UREDU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Red.
broj

 

Planirani/sistematizirani
broj službenika/ica

1.

Ravnatelj/ica Ureda

1

2.

Pomoćnik/ica ravnatelja/ice Ureda

1

3.

Savjetnik/ica

4

4.

Stručni suradnik/ica

2

5.

Administrativni tajnik/ica

1


SVEUKUPNO

9

28 30.03.2016 Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za ravnopravnost spolova