Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

NN 29/2016 (1.4.2016.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

822

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 123 od 11. studenoga 2015. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (»Narodne novine«, broj 123/15.), u članku 1. stavak 3. treba glasiti: »Iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, liječnici specijalisti uvjet za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka stječu nakon položenog specijalističkog ispita.«.

Klasa: 011-02/14-01/35

Urbroj: 514-03-02-02-02-16-08

Zagreb, 22. ožujka 2016.

Ministar

Ante Šprlje, v. r.