Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica

NN 30/2016 (6.4.2016.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

823

Na temelju članka 7. stavka 4., članka 20. stavka 2. i članka 23. stavka 5. Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 62/2015), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBRASCIMA I EVIDENCIJI OSOBNIH ISKAZNICA TE ORGANIZACIJSKIM, TEHNIČKIM I SIGURNOSNIM MJERAMA U POSTUPKU IZDAVANJA OSOBNIH ISKAZNICA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica (»Narodne novine«, broj 63/2015) u članku 2. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Elektronički čip sadrži podatke iz stavka 2. i 3. ovoga članka, osim slike vlastoručnog potpisa i podataka za strojno čitanje, jedan ili dva privatna ključa i certifikata, CA certifikat, aktivacijske podatke i podatke aplikacije.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno, ako je osobna iskaznica izdana djetetu do navršenih pet godina ili ako je osobna iskaznica izdana osobi s navršenih 65 godina bez certifikata, elektronički čip ne sadrži jedan ili dva privatna ključa i certifikata, CA certifikat i aktivacijske podatke.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-21725/1-2016.

Zagreb, 1. travnja 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.

30 06.04.2016 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica