Pravilnik o dopuni Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

NN 34/2016 (18.4.2016.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

34 18.04.2016 Pravilnik o dopuni Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

962

Na temelju članka 6. stavka 2. točke 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na svojoj 19. sjednici, održanoj 6. travnja 2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA, POLJIMA I GRANAMA

Članak 1.

U Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (»Narodne novine« broj 118/09, 82/12 i 32/13 u članku 7. pod naslovom 8. Interdisciplinarna područja znanosti iza Polja 8.08. Projektni menadžment, dodaje se: »Polje 8.09. Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-03/16-04/0001

Urbroj: 355-08-16-0003

Zagreb, 7. travnja 2016.

Predsjednik
Nacionalnog vijeća za znanost,
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
prof. dr. sc. Ivo Družić, v. r.