Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava

NN 61/2016 (6.7.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava

61 06.07.2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1561

Na temelju članka 67. stavaka 2., 3. i 5. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14, 85/15, i 41/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. srpnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKIM I DODATNIM IZVJEŠTAJIMA TE KONTNOM PLANU FAKTORING-DRUŠTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava (»Narodne novine« br. 41/16), mijenja se stavak 2. članka 10. tako da sada glasi:

»(2) Faktoring društva dužna su Agenciji prvi puta dostaviti tromjesečne izvještaje iz članka 5. ovoga Pravilnika, sa stanjem na dan 31. ožujka 2017., a koji se dostavljaju do 30. travnja 2017. godine i godišnje izvještaje iz članka 5. sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. koji se dostavljaju do 30. travnja 2018.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-06/05

Urbroj: 326-01-550-16-05

Zagreb, 1. srpnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.