Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

NN 61/2016 (6.7.2016.), Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

MINISTARSTVO TURIZMA

1564

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu objavljenog u »Narodnim novinama« br. 54 od 10. lipnja 2016. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU
Klasa: 011-01/16-03/19

Urbroj: 529-03-16-3

Zagreb, 27. lipnja 2016.

Ministar

Anton Kliman, v. r.

61 06.07.2016 Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu 61 06.07.2016 Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu