Rješenje o visini troškova izrade iskaznice protuminskog djelovanja

NN 68/2016 (22.7.2016.), Rješenje o visini troškova izrade iskaznice protuminskog djelovanja

68 22.07.2016 Rješenje o visini troškova izrade iskaznice protuminskog djelovanja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1640

Na temelju članka 2. stavka 2. Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika (»Narodne novine« br. 57/16), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O VISINI TROŠKOVA IZRADE ISKAZNICE PROTUMINSKOG DJELOVANJA

I.

Za izdavanje iskaznice protuminskog djelovanja plaća se naknada u iznosu od 110,00 kn.

II.

Sredstva od naknada iz točke I. ovog Rješenja uplaćuju se na račun državnog proračuna.

III.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o visini troškova izdavanja iskaznice humanitarnog razminiranja (»Narodne novine« br. 30/08).

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-49034-2016

Zagreb, 18. srpnja 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.