Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu

NN 70/2016 (30.7.2016.), Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1667

Na temelju članka 16. i članka 20. stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08, 59/09 – ispravak i 30/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Visina boravišne pristojbe za 2017. godinu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Razred turističkog mjesta

Boravišna pristojba u kunama
po osobi i noćenju

Za razdoblje

I.
glavna sezona

II.
predsezona i posezona

III.
izvansezona

A

7,00

5,50

4,50

B

6,00

4,50

3,50

C

5,00

3,50

2,50

D i ostala nerazvrstana mjesta

4,00

2,50

2,00

Članak 2.

Boravišna pristojba za osobe u domaćinstvu koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu utvrđuje se u iznosu od 300,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o koeficijentu razreda turističkog mjesta i iznosi:

Razred turističkog mjesta

Koeficijent

Iznos u kunama

A

1,00

300,00

B

0,85

255,00

C

0,70

210,00

D i ostala nerazvrstana mjesta

0,50

150,00

Članak 3.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

Razred turističkog
mjesta

Boravišna pristojba u kunama

za dva člana
(po osobi)

za svakog sljedećeg člana (po osobi)

A

60,00

25,00

B

45,00

20,00

C

40,00

15,00

D

30,00

12,00

Članak 4.

Boravišna pristojba u mjestima koja nisu razvrstana u razrede uplaćuje se sukladno D razredu turističkog mjesta.

Članak 5.

Paušalni iznos boravišne pristojbe koji plaćaju vlasnici ili korisnici plovila za sebe i za sve osobe koje noće na tom plovilu (nautičari) utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Duljina plovila

Vremensko razdoblje

Iznos u kunama

5 – 9 metara

do 8 dana

150,00

do 15 dana

300,00

do 30 dana

400,00

do 90 dana

600,00

do 1 godine

1.000,00

9 – 12 metara

do 8 dana

200,00

do 15 dana

350,00

do 30 dana

500,00

do 90 dana

650,00

do 1 godine

1.100,00

12 – 15 metara

do 8 dana

300,00

do 15 dana

400,00

do 30 dana

600,00

do 90 dana

750,00

do 1 godine

1.300,00

15 – 20 metara

do 8 dana

400,00

do 15 dana

500,00

do 30 dana

700,00

do 90 dana

850,00

do 1 godine

1.500,00

Preko 20 metara

do 8 dana

600,00

do 15 dana

800,00

do 30 dana

1.000,00

do 90 dana

1.300,00

do 1 godine

1.700,00

Članak 6.

Iznos dijela boravišne pristojbe koji se uplaćuje na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i koji se namjenski koristi za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa u turistički nerazvijenim područjima, utvrđuje se u iznosu od 2,5% od ukupno uplaćenih sredstava na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/35

Urbroj: 50301-05/25-16-2

Zagreb, 27. srpnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

70 30.07.2016 Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu