Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine

NN 71/2016 (3.8.2016.), Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1696

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 154/14), uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI HITNE MEDICINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju minimalni uvjeti u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost hitne medicine.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost hitne medicine moraju ispunjavati sanitarno-tehničke, higijenske i druge uvjete propisane Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

II. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME

II.1. Minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine

Članak 3.

Zavod za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Županijski zavod) mora osigurati minimalne uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine u sjedištu i ispostavama Županijskog zavoda.

1. Minimalni uvjeti prostora

Članak 4.

Za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine Županijski zavod mora osigurati sljedeće uvjete:

1. pristup za vozila hitne medicinske službe i radnike županijskih zavoda za hitnu medicinu,

2. parkiralište za vozila hitne medicinske službe,

3. prostor za vozila hitne medicinske službe,

4. ambulantu/prostoriju za reanimaciju od minimalno 20 m²,

5. prostoriju prijavno-dojavna jedinica od minimalno 12 m²,

6. prostorije za administrativne i druge poslove:

a) prostoriju za upravu,

b) prostoriju za edukaciju,

c) prostor za čisto/nečisto rublje,

d) prostoriju za pohranu lijekova, sanitetskog materijala, medicinske opreme i nemedicinskog materijala,

e) sanitarni čvor za radnike i pacijente,

7. prostorije za radnike:

a) garderobni prostor,

b) prostorije za odmor radnika ukupne površine od minimalno 30 m².

Članak 5.

Za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine ispostava Županijskog zavoda mora osigurati sljedeće uvjete:

1. pristup za vozila hitne medicinske službe i radnike ispostave županijskog zavoda za hitnu medicinu,

2. parkiralište za vozila hitne medicinske službe,

3. prostor za smještaj vozila hitne medicinske službe,

4. ambulantu/prostoriju za reanimaciju – minimalno 20 m²,

5. druge prostorije:

a) prostor za čisto/nečisto,

b) prostorija za pohranu lijekova, sanitetskog materijala, medicinske opreme i nemedicinskog materijala,

c) sanitarni čvor za radnike,

d) sanitarni čvor za pacijente,

6. prostorije za radnike:

a) garderobni prostor,

b) prostor za odmor osoblja od minimalno 15 m².

2. Minimalni uvjeti medicinsko-tehničke opreme

Članak 6.

Za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine Županijski zavod mora osigurati u sjedištu i u ispostavi sljedeće uvjete u pogledu medicinsko-tehničke opreme:

1. Ambulanta/prostorija za reanimaciju u kojoj se obavlja djelatnost izvanbolničke hitne medicine mora imati:

a) Medicinsku opremu za primjenu kisika

1. centralni razvod kisika s 2 priključna mjesta ili stacionarnu bocu za kisik zapremine 10 litara (minimalnog kapaciteta 2000 litara kisika) s manometrom i redukcijskim ventilom,

2. nosne katetere za primjenu kisika za odrasle,

3. nosne katetere za primjenu kisika za djecu,

4. maske za primjenu kisika u veličini za odrasle,

5. maske za primjenu kisika u veličini za djecu,

6. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika (za odrasle),

7. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika (za djecu),

8. prijenosnu bocu za medicinski kisik zapremine 2 litre (minimalnog kapaciteta od 400 litara kisika) ili zapremine koja osigurava pohranu iste količine kisika s redukcijskim ventilom i manometrom,

9. protokomjer za prijenosnu bocu za kisik minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti,

10. protokomjer s ovlaživačem kisika minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti.

b) Medicinske uređaje, dijagnostičku opremu i pripadajući pribor

1. aspirator,

2. defibrilator,

3. dijagnostičku svjetiljku,

4. EKG uređaj,

5. fonendoskop,

6. glukometar,

7. kapnometar,

8. neurološki čekić,

9. perfuzore (infuzijske pumpe s brizgalicom) – opcionalno,

10. pulsni oksimetar s nastavkom za odrasle i djecu,

11. termometar za mjerenje aksilarne i rektalne temperature minimalnog raspona,

12. tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu.

c) Medicinske setove

1. set za konikotomiju,

2. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod odraslih,

3. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod djece i novorođenčadi,

4. set za kateterizaciju mokraćnog mjehura.

d) Opremu za pregled i zbrinjavanje pacijenta

1. stol za reanimaciju,

2. lampu za pregled,

3. kolica za reanimaciju s kazetnim ladicama za setove za održavanje prohodnosti dišnih putova, pribor za uspostavu venskog i intraosealnog puta, primjenu lijekova i infuzija reanimacijskom opremom i lijekovima i opremu za primjenu kisika,

4. nosač za infuziju,

5. ormarić za lijekove,

6. hladnjak.

e) Osobnu zaštitnu opremu

1. zaštitne jednokratne rukavice,

2. zaštitne sterilne rukavice,

3. zaštitne maske,

4. zaštitne naočale,

5. zaštitne pregače,

6. posudu za odlaganje oštrih predmeta,

7. posudu za odlaganje infektivnog otpada,

8. posudu za odlaganje otpada,

9. posudu s dezinfekcijskim sredstvom.

f) Pribor za uspostavu venskog i intraosealnog puta, primjenu lijekova i infuzija

1. brizgalice,

2. dezinfekcijsko sredstvo/dezinfekcijske maramice,

3. foliju za učvršćenje venske kanile,

4. igle,

5. medicinsku vatu,

6. povesku za venestazu,

7. sustav za primjenu infuzije,

8. venske kanile,

9. intraosealne igle/uređaj za primjenu intraosealne igle.

g) Zavojni materijal i opremu za zbrinjavanje ozljeda i skrb o pacijentu

1. folije za zaštitu (kao astro folije),

2. gaze,

3. jednokratne netkane plahte za nosila,

4. komprese,

5. ljepljive trake (flastere),

6. mrežaste zavoje,

7. okluzivne zavoje,

8. povesku za zaustavljanje krvarenja,

9. trougle marame,

10. vrećice za povraćanje,

11. zavoje.

h) Ostala oprema

1. računalo s pripadajućom opremom i priključcima,

2. stolice i stol.

Članak 7.

Za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine Županijski zavod i ispostave moraju ispunjavati Standarde medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora koje utvrđuje Hrvatski zavod za hitnu medicinu i objavljuju se u »Narodnim novinama«.

2. Oprema prostorije za edukaciju

Članak 8.

Prostorija za edukaciju Županijskog zavoda u kojoj se provode edukacijske vježbe iz djelatnosti hitne medicine ima sljedeću opremu: aspirator, trožilni kabel za monitoring, adapter za kapnometar, aspiracijski kateter, bakteriološki filter, baterije za laringoskop, baterije za simulatore, bocu za kisik, bočne stabilizatore za dugu dasku, defibrilator, dijagnostičku lampicu, dječju masku sa spremnikom za kisik, dugu dasku, džepnu masku, endotrahealne tubuse različitih veličina, fiksator za endotrahealni tubus, fonendoskop, glukometar, iv. kanile u više veličina, I-gel različitih veličina, isotermalnu foliju, motorističku kacigu, prsluk za imobilizaciju i izvlačenje, laringoskop, laringealne maske različitih veličina, lutku za porod i novorođenče, model za vježbanje vođenja poroda, Magillovu hvataljku, manometar i protokomjer za bocu za kisik, masku sa spremnikom za kisik, masku za kapnometar, masku za NIV, mehanički transportni ventilator sa testnim plućima, model za vježbanje zbrinjavanja dišnih putova odraslih, model za vježbanje naprednih mjera održavanja života odraslih, model za vježbanje osnovnih mjera održavanja života odraslih, model za vježbanje osnovnih mjera održavanja života dojenčadi, model za vježbanje osnovnih mjera održavanja života djece iznad jedne godine života, nazofaringealne tubuse u veličinama za odrasle, nosne katetere za kisik, orofaringealne tubuse u veličinama za djecu, orofaringealne tubuse u veličinama za odrasle, ovratnike za imobilizaciju vratne kralježnice, pean (2 komada u setu za porod), plastičnu vrećicu (za pohranu posteljice), povesku za venestazu, pulsni oksimetar, rasklopna nosila, remenje za fiksaciju na dugu dasku, samošireći balon za djecu, samošireći balon za odrasle, set za porod, simulacijski kabel za defibirilaciju, sistem za infuziju, sterilnu gazu (više komada), sterilne komprese, sterilne rukavice, stilet, škare tupog vrha (za pupčanu vrpcu), špatule, šprica od 10 ml, šprica od 20 ml, tlakomjer, trougle marame, uložak za rodilju, upijajuću gazu ili pelenu, vakuum madrac, vakuum udlage – set, velike samoljepljive elektrode za djecu, velike samoljepljive elektrode za odrasle, ventilacijska cijev, Yankauer kateter, zaštitnu masku, zaštitnu pregaču, zaštitne naočale, zaštitne rukavice, zavoj za fiksaciju, zavoje 10 cm i zavoje 15 cm te prijenosno računalo i LCD projektor.

3. Cestovno vozilo za djelatnost izvanbolničke hitne medicine

Članak 9.

U djelatnosti izvanbolničke hitne medicine potrebno je osigurati jedno cestovno vozilo na svaka tri tima Županijskog zavoda.

1. Cestovno vozilo u kojem djelatnost izvanbolničke hitne medicine obavlja Tim 1, mora imati:

a) Medicinsku opremu za imobilizaciju

1. dasku za imobilizaciju i izvlačenje s bočnim stabilizatorima glave i remenjem za pričvršćivanje,

2. ovratnike za imobilizaciju vratne kralježnice (za odrasle i djecu),

3. prsluk za imobilizaciju i izvlačenje,

4. rasklopna nosila s bočnim fiksatorima glave i remenjem za pričvršćivanje,

5. udlage za imobilizaciju,

6. vakuum madrac s ručnom crpkom.

b) Medicinsku opremu za prenošenje i prijevoz pacijenta do cestovnog vozila za djelatnost IZBH MED ili iznošenje iz njega

1. glavna nosila,

2. rasklopnu stolicu,

3. platnena nosila.

c) Medicinsku opremu za primjenu kisika

1. bocu za kisik zapremine 10 litara (minimalnog kapaciteta 2000 litara kisika) sa manometrom i redukcijskim ventilom – učvršćenu u vozilu,

2. nosne katetere za primjenu kisika za odrasle,

3. nosne katetere za primjenu kisika za djecu,

4. maske za primjenu kisika u veličini za odrasle,

5. maske za primjenu kisika u veličini za djecu,

6. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika (za odrasle),

7. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika (za djecu),

8. prijenosnu bocu za medicinski kisik zapremine 2 litre (minimalnog kapaciteta od 400 litara kisika) ili zapremine koja osigurava pohranu iste količine kisika s redukcijskim ventilom i manometrom,

9. protokomjer za prijenosnu bocu za kisik minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti,

10. protokomjer s ovlaživačem kisika minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti – ugrađen u vozilo.

d) Medicinske uređaje, dijagnostičku opremu i pripadajući pribor

1. aspirator,

2. defibrilator,

3. dijagnostičku svjetiljku

4. EKG uređaj,

5. fonendoskop,

6. glukometar,

7. grijač infuzije

8. kapnometar

9. neurološki čekić

10. perfuzore (infuzijske pumpe s brizgalicom) – opcionalno

11. pulsni oksimetar s nastavkom za odrasle i djecu,

12. termometar za mjerenje aksilarne i rektalne temperature minimalnog raspona od 28 °C do 42 °C,

13. tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu,

14. transportni ventilator.

e) Medicinske setove

1. set za konikotomiju,

2. set za masovne nesreće,

3. set za porod,

4. set za opekline – opcionalno,

5. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod odraslih,

6. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod djece i novorođenčadi,

7. set za kateterizaciju mokraćnog mjehura – opcionalno.

f) Osobnu zaštitnu opremu

1. zaštitne jednokratne rukavice,

2. zaštitne sterilne rukavice,

3. zaštitne maske,

4. zaštitne naočale,

5. zaštitne pregače,

6. posudu za odlaganje oštrih predmeta,

7. posudu za odlaganje infektivnog otpada,

8. posudu za odlaganje otpada,

9. posudu s dezinfekcijskim sredstvom.

g) Pribor za uspostavu venskog i intraosealnog puta, primjenu lijekova i infuzija

1. brizgalice,

2. dezinfekcijsko sredstvo/dezinfekcijske maramice,

3. foliju za učvršćenje venske kanile,

4. igle,

5. medicinsku vatu,

6. povesku za venestazu,

7. sustav za primjenu infuzije,

8. venske kanile,

9. intraosealne igle/uređaj za primjenu intraosealne igle.

h) Zavojni materijal i opremu za zbrinjavanje ozljeda i njegu

1. folije za zaštitu (kao astro folije),

2. gaze,

3. jednokratne netkane plahte za nosila,

4. komprese,

5. ljepljive trake (flastere),

6. mrežaste zavoje,

7. okluzivne zavoje,

8. povesku za zaustavljanje krvarenja,

9. trougle marame,

10. vrećice za povraćanje,

11. zavoje.

2. Cestovno vozilo u kojem djelatnost izvanbolničke hitne medicine obavlja Tim 2, mora imati:

a) Medicinsku opremu za imobilizaciju

1. dasku za imobilizaciju i izvlačenje s bočnim stabilizatorima glave i remenjem za pričvršćivanje,

2. ovratnike za imobilizaciju vratne kralježnice (za odrasle i djecu),

3. prsluk za imobilizaciju i izvlačenje,

4. rasklopna nosila s bočnim fiksatorima glave i remenjem za pričvršćivanje,

5. udlage za imobilizaciju,

6. vakuum madrac s ručnom crpkom.

b) Medicinsku opremu za prenošenje i prijevoz pacijenta do medicinskog vozila ili iznošenje iz njega

1. glavna nosila,

2. rasklopnu stolicu,

3. platnena nosila.

c) Medicinsku opremu za primjenu kisika

1. bocu za kisik zapremine 10 litara (minimalnog kapaciteta 2000 litara kisika) s manometrom i redukcijskim ventilom – učvršćenu u vozilu,

2. nosne katetere za primjenu kisika za odrasle,

3. nosne katetere za primjenu kisika za djecu,

4. maske za primjenu kisika u veličini za odrasle,

5. maske za primjenu kisika u veličini za djecu,

6. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika (za odrasle),

7. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika (za djecu),

8. prijenosnu bocu za medicinski kisik zapremine 2 litre (minimalnog kapaciteta od 400 litara kisika) ili zapremine koja osigurava pohranu iste količine kisika s redukcijskim ventilom i manometrom,

9. protokomjer za prijenosnu bocu za kisik minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti,

10. protokomjer s ovlaživačem kisika minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti – ugrađen u vozilo.

d) Medicinske uređaje, dijagnostičku opremu i pripadajući pribor

1. aspirator,

2. defibrilator,

3. dijagnostičku svjetiljku

4. EKG uređaj,

5. fonendoskop,

6. glukometar,

7. kapnometar

8. pulsni oksimetar s nastavkom za odrasle i djecu,

9. termometar za mjerenje aksilarne i rektalne temperature,

10. tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu,

e) Medicinske setove

1. set za masovne nesreće,

2. set za porod,

3. set za opekline – opcionalno,

4. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod odraslih,

5. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod djece i novorođenčadi.

f) Osobnu zaštitnu opremu

1. zaštitne jednokratne rukavice,

2. zaštitne sterilne rukavice,

3. zaštitne maske,

4. zaštitne naočale,

5. zaštitne pregače,

6. posudu za odlaganje oštrih predmeta,

7. posudu za odlaganje infektivnog otpada,

8. posudu za odlaganje otpada,

9. posudu s dezinfekcijskim sredstvom.

g) Zavojni materijal i opremu za zbrinjavanje ozljeda i njegu

1. folije za zaštitu (kao astro folije),

2. gaze,

3. jednokratne netkane plahte za nosila,

4. komprese,

5. ljepljive trake (flastere),

6. mrežaste zavoje,

7. okluzivne zavoje,

8. povesku za zaustavljanje krvarenja,

9. trougle marame,

10. vrećice za povraćanje,

11. zavoje.

Timovi izvanbolničke hitne medicine moraju imati medicinsku torbu.

Članak 10.

Cestovno vozilo u kojem se obavlja djelatnost izvanbolničke hitne medicine mora ispunjavati Standarde opreme i Standard vozila i vanjskog izgleda vozila, koje utvrđuje Hrvatski zavod za hitnu medicinu i objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 11.

4. Obvezni lijekovi za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine su: adrenalin, amiodaron, atropin, biperiden, deksametazon, diazepam, diklofenak, ergometrin, furosemid, glukagon, glukoza 40%, haloperidol, hioscin butilbromid, ketoprofen, kloropiramin, lidokain 2%, metildigoksin, metamizol, metilprednizolon, metoklopramid, midazolam, morfin, Na-hidrogenkarbonat (8,4%), nalokson, oksitocin, promazin, ranitidin, aminofilin, tietilperazin, tramadol, trospij, urapidil, verapamil, fiziološka i destilirana voda u ampulama za razrjeđivanje, acetilsalicilna kiselina tbl., gliceriltrinitrat oralni raspršivač, ibuprofen tbl.. ipratropij otopina za inhaliranje, klopidogrel tbl., medicinski ugljen granule, salbutamol aerosol i otopina za inhalaciju, diazepam mikroklizme, ibuprofen sup. za djecu, paracetamol sup. za djecu, izotonična otopina natrijeva klorida, glukoza (5% i 10%), plazmaekspander

5. Zaštitna radna odjeća, obuća i osobna zaštitna oprema

Članak 12.

Članovi timova iz članka 13. ovog Pravilnika moraju imati zaštitnu radnu odjeću, obuću i osobnu zaštitnu opremu, i to: jedne ljetne i jedne zimske zaštitne hlače, zaštitnu jaknu, zaštitnu bundu, radni prsluk, zaštitnu majicu s ovratnikom (polo) kratkih rukava i radne majice s ovratnikom (polo) kratkih/dugih rukava.

Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Hrvatski zavod za hitnu medicinu i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

4. Minimalni uvjeti radnika

Članak 13.

U djelatnosti izvanbolničke hitne medicine Županijski zavod i ispostava moraju imati:

Tim 1:

koji čine doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine, u timu s prvostupnicom/prvostupnikom sestrinstva ili medicinskom sestrom – medicinskim tehničarom i medicinskom sestrom – medicinskim tehničarem ili vozačem,

Tim 2:

koji čine prvostupnica/prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra – medicinski tehničar u timu s medicinskom sestrom – medicinskim tehničarom i

Tim pripravnosti:

koji čine doktor medicine u timu s medicinskom sestrom – medicinskim tehničarom i vozač.

Radnici u prijavno dojavnoj jedinici mogu biti: doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine s najmanje 2 godine radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine ili prvostupnica/prvostupnik sestrinstva s najmanje 4 godine radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine ili medicinska sestra – medicinski tehničar s najmanje 6 godina radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine.

Iznimno, za organizaciju izvanbolničke hitne medicine Županijski zavod može osigurati zdravstvene radnike poslovnom suradnjom s drugim pružateljima zdravstvene zaštite i zdravstvenim radnicima koji su zaposleni kod drugog poslodavca ili su u mirovini.

Članak 14.

Radnici iz članka 13. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika obvezni su završiti propisane edukacijske programe iz izvanbolničke hitne medicine u roku od šest mjeseci od dana početka rada u Županijskom zavodu.

Edukacijske programe iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Hrvatski zavod za hitnu medicinu i objavljuju ih u »Narodnim novinama«.

Županijski zavod i Objedinjeni hitni bolnički prijam provode edukacijske vježbe iz djelatnosti hitne medicine prema planu i programu koji se nalazi u Prilogu 1. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

II.2. Minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti bolničke hitne medicine

Članak 15.

Objedinjeni hitni bolnički prijam (u daljnjem tekstu: OHBP) je ustrojstvena jedinica bolničke zdravstvene ustanove koja mora ispunjavati minimalne uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti bolničke hitne medicine.

Za djelatnosti psihijatrije, pedijatrije i ginekologije osigurava se hitni bolnički prijam pacijenata u ambulantama navedenih djelatnosti.

1. Minimalni uvjeti prostora

Članak 16.

OHBP mora imati nesmetani pristup za vozila hitne medicinske službe.

Prostor OHBP-a sastoji se od glavnog prostora i dodatnih prostora te ostalih prostorija.

1. Glavni prostor zbrinjavanja pacijenata čine:

1.1. prostor za prijam pacijenata:

1.1.1. prostor za trijažu,

1.1.2. čekaonica,

1.2. prostorija za reanimaciju,

1.3. prostor za zbrinjavanje akutnih pacijenata,

1.4. prostor za zbrinjavanje subakutnih pacijenata,

1.5. prostorija za izolaciju,

1.6. prostor za središnji nadzor pacijenata,

1.7. prostorija za intervencije i male operacijske zahvate.

OHBP ima minimalno pet ležaja za zbrinjavanje akutnih i subakutnih pacijenata.

Broj ležaja u OHBP-u određuje se u odnosu na godišnji broj pacijenata 1., 2. i 3. trijažne kategorije smještenih u OHBP-u, i to:

1. do 10.000 zbrinutih pacijenata/godini min. 5 ležajeva

2. do 15.000 zbrinutih pacijenata/godini min. 7 ležajeva

3. do 20.000 zbrinutih pacijenata/godini min. 11 ležajeva

4. do 25.000 zbrinutih pacijenata/godini min. 15 ležajeva

5. do 35.000 zbrinutih pacijenata/godini min. 21 ležajeva

6. do 50.000 zbrinutih pacijenata/godini min. 30 ležajeva.

1.1. Prostor za prijam pacijenata

1.1.1. Prostor za trijažu predstavlja mjesto prvog kontakta zdravstvenog radnika i pacijenta, a čine ga prijamni pult i prostorija za trijažu koja osigurava privatnost pacijenta.

Prijamni pult mora biti smješten neposredno uz čekaonicu s nadzorom cijele čekaonice i uz prostoriju za trijažu.

Površina prijamnog pulta mora biti dovoljno velika i oblik prijamnog pulta mora biti takav da omogućava nesmetanu komunikaciju i rad s pacijentom, odnosno prijamni pult mora imati dovoljno prostora za rad i razmještaj odgovarajuće opreme.

1.1.2. Čekaonica mora biti smještena neposredno uz prijamni pult i prostoriju za trijažu.

Prostor čekaonice mora biti otvoren i mora se lako nadzirati s prijamnog pulta. Čekaonica ne smije izravno biti povezana s prostorima za zbrinjavanje pacijenata.

1.2. Prostorija za reanimaciju

Prostorija za reanimaciju koristi se za zbrinjavanje životno ugroženog pacijenta i mora biti pristupačna ulazu.

Površina prostorije za reanimaciju mora iznositi minimalno 20 m2.

1.3. Prostor za zbrinjavanje akutnih pacijenta

Prostor za zbrinjavanje akutnih pacijenta služi za smještaj i obradu akutno ugroženog pacijenta.

Broj ležajeva u prostoru za zbrinjavanje akutnih pacijenata mora iznositi minimalno 25% ukupnog broja ležajeva OHBP-a, ali ne manje od dva ležaja.

1.4. Prostor za zbrinjavanje subakutnih pacijenata

Broj ležajeva u prostoru za zbrinjavanje subakutnih pacijenata mora iznositi minimalno 60% od ukupnog broja ležajeva OHBP -a, ali ne manje od 3 ležaja.

1.5. Prostorija za izolaciju

U okviru kapaciteta prostora za prijam pacijenata mora se osigurati prostorija za izolaciju.

Površina prostorije za izolaciju mora iznositi minimalno 12 m2 i mora imati minimalno 1 ležaj.

1.6. Prostor za središnji nadzor pacijenata

Prostor za središnji nadzor pacijenata mora biti smješten tako da omogući nadzor nad prostorima za zbrinjavanje akutnih pacijenata, subakutnih te pacijenata u prostoriji za izolaciju.

1.7. Prostorija za intervencije i male operacijske zahvate

Površina prostorije za intervencije i male operacijske zahvate mora iznositi minimalno 30 m2.

2. Dodatni prostori koji se nalaze u sastavu prostora OHBP-a:

2.1. prostorija za pohranu lijekova, potrošnog medicinskog materijala i pokretne medicinske opreme,

2.2. gipsaonica.

2.1. Prostorija za pohranu lijekova, potrošnog medicinskog materijala i pokretne medicinske opreme

Površina prostorije za pohranu lijekova, potrošnog medicinskog materijala i pokretne medicinske opreme mora iznositi minimalno 12 m2.

2.2. Gipsaonica

Površina gipsaonice mora iznositi minimalno 12 m2.

3. Dodatni prostori funkcionalno povezani s prostorom OHBP-a

Prostorija za radiološku dijagnostiku i medicinsko-biokemijski laboratorij mogu biti u sastavu drugih ustrojstvenih jedinica bolničke zdravstvene ustanove, ali moraju biti funkcionalno povezani s OHBP-om i mora im se osigurati brzi pristup pacijenta.

4. Ostale prostorije OHBP-a su:

4.1. prostorije za pohranjivanje čistih/nečistih stvari,

4.2. prostor za davanje informacija o zdravstvenom stanju bolesnika,

4.3. prostorija za smještaj pokojnika,

4.4. prostorija za odmor radnika s čajnom kuhinjom,

4.5. garderoba za radnike,

4.6. prostorija za voditelja,

4.7. prostorija za glavnu sestru,

4.8. sanitarni čvorovi za pacijente,

4.9. sanitarni čvorovi za radnike.

5. Komunikacijska potpora OHBP-a

Telefonski uređaji moraju biti dostupni radnicima na svim radnim površinama. Potrebno je osigurati odgovarajući oblik komunikacije između OHBP-a i ostalih ustrojstvenih jedinica bolničke zdravstvene ustanove te komunikaciju između OHBP-a i prijavno-dojavne jedinice Županijskih zavoda.

2. Minimalni uvjeti medicinsko-tehničke opreme

Članak 17.

(1) Medicinsko-tehnička oprema u OHBP-u je:

a) Medicinska oprema za imobilizaciju

1. daska za imobilizaciju i izvlačenje s bočnim stabilizatorima glave i remenjem za pričvršćivanje,

2. ovratnici za imobilizaciju vratne kralježnice (za odrasle i djecu),

3. prsluk za imobilizaciju i izvlačenje,

4. rasklopna nosila s bočnim fiksatorima glave i remenjem za pričvršćivanje,

5. sadreni zavoj za imobilizaciju gips longetom,

6. udlage za imobilizaciju,

7. vakuum madrac s ručnom crpkom.

b) Medicinska oprema za primjenu kisika

1. priključak za medicinske plinove (kisik, dušični oksidul, komprimirani zrak i vakuum),

2. kateteri za primjenu kisika za odrasle,

3. maske za primjenu kisika u veličini za odrasle,

4. maske za primjenu kisika u veličini za djecu,

5. maske sa spremnikom i jednosmjernim valvulama za primjenu kisika (za odrasle),

6. maske sa spremnikom i jednosmjernim valvulama za primjenu kisika (za djecu),

7. prijenosna boca za medicinski kisik zapremine 2 litre (minimalnog kapaciteta od 400 litara kisika) ili zapremine koja osigurava pohranu iste količine kisika sa redukcijskim ventilom i manometrom,

8. protokomjer za prijenosnu bocu za kisik minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti,

9. protokomjer s ovlaživačem kisika minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti.

c) Medicinski uređaji, dijagnostička oprema i pripadajući pribor

1. anesteziološki aparat,

2. aspirator,

3. defibrilator,

4. dijagnostička svjetiljka,

5. EKG uređaj,

6. fonendoskop,

7. glukometar,

8. grijač krvi,

9. infuzomat,

10. kapnometar,

11. neurološki čekić,

12. perfuzori (infuzijske pumpe s brizgalicom),

13. pulsni oksimetar s nastavkom za odrasle i djecu,

14. digitalni termometar,

15. tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu,

16. transportni ventilator,

17. mobilni ultrazvučni uređaj,

18. vaga,

19. visinomjer,

20. stalak za infuziju,

21. fokusirana lampa za pregled,

22. oprema za imobilizaciju (udlage različitih dimenzija),

23. zamjenska oprema (udlage, daska za imobilizaciju kralježnice s opremom, rasklopna nosila, vratni ovratnik za imobilizaciju vratne kralježnice, vakuum madrac, prsluk za imobilizaciju i izvlačenje),

24. sjedeća kolica za prijevoz pacijenata,

25. zaštitni paravani,

26. otoskop,

27. oftalmoskop,

28. ručna baterijska lampa,

29. platneni metar,

30. pribor za ispiranje uha,

31. otvarač usta,

32. špatule za pregled ždrijela,

33. metalni bubanj za sterilne materijale,

34. posuda sa sterilne instrumente s poklopcem,

35. bubrežasta zdjelica,

36. gumirano platno,

37. pribor za uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage,

38. test trake za brzu analizu urina,

39. hvataljka za instrumente,

40. posude za medicinski otpad,

41. posude za ostali otpad,

42. medicinska torba s priborom za reanimaciju odraslih i djece.

d) Medicinski setovi

1. set za konikotomiju,

2. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod odraslih,

3. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod djece i novorođenčadi,

4. set za periferni i centralni venski pristup,

5. set za torakodrenažu,

6. set za prepariranje vene,

7. set za intraoselani pristup,

8. set za porod,

9. set za kateterizaciju mokraćnog mjehura,

10. set za opekline,

11. set za ispiranje želuca,

12. set za klizmu,

13. set za pleuralnu punkciju,

14. set za abdominalnu punkciju,

15. set za lumbalnu punkciju,

16. kirurški setovi za male operacijske zahvate,

17. set za tamponadu nosa,

18. set za nazogastričnu sondu.

e) Set osobne zaštitne opreme

1. zaštitne jednokratne rukavice,

2. zaštitne sterilne rukavice,

3. zaštitne maske,

4. zaštitne naočale,

5. zaštitne pregače,

6. posuda za odlaganje oštrih predmeta,

7. posuda za odlaganje infektivnog otpada,

8. posuda za odlaganje otpada,

9. posuda sa dezinfekcijskim sredstvom.

f) Set za uspostavu venskog i intraosealnog puta, primjenu lijekova i infuzija

1. brizgalice,

2. dezinfekcijsko sredstvo/dezinfekcijske maramice,

3. folija za učvršćenje venske kanile,

4. igle,

5. medicinska vata,

6. poveska za venestazu,

7. sustav za primjenu infuzija,

8. venske kanile,

9. intraosealne igle/uređaj za primjenu intraosealne igle.

g) Set zavojnog materijala i opreme za zbrinjavanje ozljeda i njegu

1. gaze,

2. plahte za ležajeve,

3. komprese,

4. ljepljive trake (flasteri),

5. mrežasti zavoji,

6. okluzivni zavoji,

7. trougle marame,

8. zavoji,

9. poveska za zaustavljanje krvarenja.

(2) Standarde medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine u bolničkim zdravstvenim ustanovama utvrđuje Hrvatski zavod za hitnu medicinu i objavljuju se u »Narodnim novinama«.

(3) Prostorija za edukaciju OHBP-a u kojoj se provode edukacijske vježbe iz djelatnosti hitne medicine mora imati opremu propisanu člankom 8. ovoga Pravilnika.

3. Minimalni uvjeti radnika

Članak 18.

(1) Minimalni broj zdravstvenih radnika na poslovima hitne medicine u OHBP-u je:

– 1 doktor medicine specijalist hitne medicine na 5 ležajeva,

– 1 medicinska sestra – medicinski tehničar na svaki ležaj za zbrinjavanje akutnih pacijenata,

– 1 medicinska sestra – medicinski tehničar na svaka 3 ležaja za zbrinjavanje subakutnih pacijenata,

– 1 medicinska sestra – medicinski tehničar na svaki ležaj za reanimaciju.

(2) Za rad u trijaži: 1 prvostupnica/prvostupnik sestrinstva s najmanje 1 godinom radnog iskustva u djelatnosti hitne medicine i završenom propisanom edukacijom iz trijaže ili medicinska sestra – medicinski tehničar s najmanje 3 godina radnog iskustva u djelatnosti hitne medicine i završenom propisanom edukacijom iz trijaže.

(3) Minimalno 1/3 medicinskih sestara – medicinskih tehničara mora biti prvostupnica/prvostupnik sestrinstva.

(4) Navedeni minimalni broj radnika mora uvijek biti prisutan u OHBP-u.

Članak 19.

(1) Medicinska sestra koja obavlja poslove trijaže mora imati završenu edukaciju prema edukacijskom programu osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koje provode trijažu u djelatnosti hitne medicine.

(2) Edukacijski program iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Hrvatski zavod za hitnu medicinu i objavljuje u »Narodnim novinama«.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Propisane minimalne uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme Županijski zavodi i ispostave te OHBP bolničkih ustanova obavezni su ispuniti u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 21.

(1) U OHBP-u do završetka izobrazbe specijalista hitne medicine, djelatnost hitne medicine obavljat će doktori medicine, doktori medicine specijalisti interne medicine, specijalisti opće kirurgije ili specijalisti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja.

(2) Odgovorna osoba u OHBP-u do izobrazbe specijalista hitne medicine, mora biti specijalist interne medicine, specijalist opće kirurgije ili specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja.

(3) Specijalisti svih specijalističkih grana dužni su konzilijarno sudjelovati u radu OHBP-a.

(4) U radu OHBP-a sudjeluju i doktori medicine na specijalističkom usavršavanju.

Članak 22.

(1) Zatečeni prvostupnici/prvostupnice sestrinstva i medicinske sestre – medicinski tehničari na poslovima trijaže koji nemaju završenu edukaciju iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika, nastavljaju obavljati poslove trijaže te su obvezni završiti edukaciju iz trijaže u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Zatečeni radnici na poslovima vozača koji imaju propisanu edukaciju za sudjelovanje u zbrinjavanju u timu T2 u Županijskim zavodima na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, nastavljaju s radom u Županijskim zavodima.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine«, broj 42/11).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/17

Urbroj: 534-02-1-2/2-16-04

Zagreb, 27. srpnja 2016.

Ministar

doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., v. r.

PRILOG 1.

PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKIH VJEŽBI IZ DJELATNOSTI HITNE MEDICINE

1. Plan i program edukacijskih vježbi za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice

Redni broj

Naziv tematske cjeline

Vrijeme

1.

O Hrvatskom indeksu prijama hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu

30 min.

2.

Medicinska prijavno-dojavna jedinica

20 min.

3.

Osnovni radni procesi medicinske prijavno-
-dojavne jedinice

20 min.

4.

Osnove komunikacije u dispečerstvu

35 min.

5.

Tehnička potpora i modeli odlučivanja u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici

15 min.

6.

Postupci u slučaju izvanrednih situacija

20 min.

7.

Dokumentiranje u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici

15 min.

8.

Kvaliteta u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici

15 min.

9.

Upoznavanje sa strukturom Hrvatskog indeksa prijama hitnog poziva

60 min.

10.

Rad s Hrvatskim indeksom prijama hitnog poziva

615min.


Ukupno:

19 sati

2. Plan i program edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice

Redni broj

Naziv tematske cjeline

Vrijeme

1.

Osnove komunikacije u dispečerstvu

35 min.

2.

Postupci u slučaju izvanrednih situacija

20 min.

3.

Kvaliteta u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici

15 min.

4.

Rad s Hrvatskim indeksom prijama hitnog poziva

380 min.


Ukupno:

10 sati

3. Plan i program edukacijskih vježbi za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe

Redni broj

Naziv tematske cjeline

Vrijeme

1.

TRAUMA


1.1.

Trauma pregled

90 min.

1.2.

Skidanje zaštitne kacige

30 min.

1.3.

Imobilizacija kralježnice i zdjelice

90 min.

1.4.

Ostala sredstva za imobilizaciju

45 min.

1.5.

Zaustavljanje krvarenja

15 min.

1.6.

Scenariji zbrinjavanja ozlijeđene osobe

285 min.

2.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA ODRASLIH


2.1.

ABCDE pregled

60 min.

2.2.

Osnovne mjere održavanja života odraslih i opstrukcija dišnog puta stranim tijelom

60 min.

2.3.

Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija

105 min.

2.4.

Defibrilator i sigurna defibrilacija

75 min.

2.5.

Transportni ventilator

75 min.

2.6.

Scenariji naprednih mjera održavanja života

165 min.

3.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA DJECE


3.1.

Osnovne mjere održavanja života djece i opstrukcija dišnog puta stranim tijelom

60 min.

3.2.

Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija

30 min.

4.

POROD

60 min.


Ukupno:

28 sati

4. Plan i program edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe

Redni broj

Naziv tematske cjeline

Vrijeme

1.

TRAUMA


1.1.

Trauma pregled

45 min.

1.2.

Skidanje zaštitne kacige

15 min.

1.3.

Imobilizacija kralježnice i zdjelice

45 min.

1.4.

Ostala sredstva za imobilizaciju

20 min.

1.5.

Zaustavljanje krvarenja

10 min.

1.6.

Scenariji zbrinjavanja ozlijeđene osobe

140min.

2.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA ODRASLIH


2.1.

ABCDE pregled

30 min.

2.2.

Osnovne mjere održavanja života odraslih i opstrukcija dišnog puta stranim tijelom

30 min.

2.3.

Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija

50 min.

2.4.

Defibrilator i sigurna defibrilacija

35 min.

2.5.

Transportni ventilator

35 min.

2.6.

Scenariji naprednih mjera održavanja života

90 min.

3.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA DJECE


3.1.

Osnovne mjere održavanja života djece i opstrukcija dišnog puta stranim tijelom

30 min.

3.2.

Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija

15 min.

4.

POROD

30 min.


Ukupno:

14 sati

5. Plan i program edukacijskih vježbi za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe

Redni broj

Naziv tematske cjeline

Vrijeme

1.

POZNAVANJE OPREME

75 min.

2.

TRAUMA


2.1.

Asistencija pri pregledu pacijenta

60 min.

2.2.

Asistencija pri imobilizaciji okrajina i zaustavljanju krvarenja

60 min.

2.3.

Asistencija pri imobilizaciji kralježnice i zdjelice

135 min.

2.4.

Asistencija pri postavljanju prsluka za imobilizaciju i izvlačenje

60 min.

2.5.

Asistencija pri skidanju zaštitne kacige

60 min.

3.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA ODRASLIH


3.1.

Osnovne mjere održavanja života kod odraslih

30 min.

3.2.

Opstrukcija dišnog puta stranim tijelom kod odraslih

30 min.

3.3.

Bočni položaj, transportni položaji

15 min.

4.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA DJECE


4.1.

Osnovne mjere održavanja života kod djece

30 min.

4.2.

Opstrukcija dišnog puta stranim tijelom kod djece

30 min.


Ukupno:

13 sati

6. Plan i program edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe

Redni broj

Naziv tematske cjeline

Vrijeme

1.

POZNAVANJE OPREME

45 min.

2.

TRAUMA


2.1.

Asistencija pri pregledu pacijenta

45 min.

2.2.

Asistencija pri imobilizaciji okrajina i zaustavljanju krvarenja

45 min.

2.3.

Asistencija pri imobilizaciji kralježnice i zdjelice

90 min.

2.4.

Asistencija pri postavljanju prsluka za imobilizaciju i izvlačenje

45 min.

2.5.

Asistencija pri skidanju zaštitne kacige

30 min.

3.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA ODRASLIH


3.1.

Osnovne mjere održavanja života kod odraslih

30 min.

3.2.

Opstrukcija dišnog puta stranim tijelom kod odraslih

30 min.

3.3.

Bočni položaj, transportni položaji

15 min.

4.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA DJECE


4.1.

Osnovne mjere održavanja života kod djece

30 min.

4.2.

Opstrukcija dišnog puta stranim tijelom kod djece

30 min.


Ukupno:

10 sati

7. Plan i program edukacijskih vježbi trijaže za medicinske sestre – medicinske tehničare u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu

Redni broj

Naziv tematske cjeline

Vrijeme

1.

Trijaža u odjelu hitne medicine

25 min.

2.

ATS trijažna ljestvica

25 min.

3.

Trijažna sestra – komunikacijske vještine

40 min.

4.

Proces trijaže odrasli

40 min.

5.

Proces trijaže psihičkog zdravlja

40 min.

6.

Medicinsko-pravne obveze, medicinska dokumentacija

15 min.

7.

Trijažni proces – pedijatrija

25 min.

8.

Fiziološke razlike pedijatrijske trijaže

25 min.

9.

Trijažni proces – trudnica

15 min.

10.

Procjena boli u trijažnom procesu

30 min.

11.

Pisani scenariji – glavna tegoba

15 min.

12.

Pisani scenariji – mentorske grupe

150 min.

13.

Scenariji – praktična vježba

135 min.

14.

Pisani scenariji – trudnica

30 min.

15.

Pisani scenariji – pedijatrija

30 min.

16.

Trijaža u masovnim nesrećama

30 min.


Ukupno:

15 sati*

PRILOG 8.

PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKIH VJEŽBI OBNOVE ZNANJA I VJEŠTINA TRIJAŽE ZA MEDICINSKE SESTRE – MEDICINSKE TEHNIČARE U OBJEDINJENOM HITNOM BOLNIČKOM PRIJAMU

Redni broj

Naziv tematske cjeline

Vrijeme

1.

Trijažna sestra – komunikacijske vještine

40 min.

2.

Pisani scenariji – glavna tegoba

15 min.

3.

Pisani scenariji – mentorske grupe

150 min.

4.

Scenariji – praktična vježba

135 min.

5.

Pisani scenariji – trudnica

30 min.

6.

Pisani scenariji – pedijatrija

30 min.

7.

Trijaža u masovnim nesrećama

30 min.


Ukupno:

10 sati

71 03.08.2016 Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine