Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja

NN 71/2016 (3.8.2016.), Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1702

Na temelju članka 52. stavka 15. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. srpnja 2016. godine donijela

METODOLOGIJU
ZA ODREĐIVANJE CIJENA ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

71 03.08.2016 Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja 71 03.08.2016 Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja 71 03.08.2016 Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja 71 03.08.2016 Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja