Rješenje o razrješenju ministra u Vladi Republike Hrvatske

NN 106/2016 (18.11.2016.), Rješenje o razrješenju ministra u Vladi Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2267

Na temelju članka 110. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora, donosim

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU MINISTRA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

1. Razrješuje se dr. sc. GORAN MARIĆ dužnosti ministra u Vladi Republike Hrvatske, radi odlaska na novu dužnost.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu trenutkom iskazivanja povjerenja Hrvatskoga sabora novom ministru državne imovine.

Klasa: 080-02/16-02/433

Urbroj: 5030115/1-16-03

Zagreb, 14. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.