Rješenje o imenovanju ministra državne imovine

NN 106/2016 (18.11.2016.), Rješenje o imenovanju ministra državne imovine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2268

Na temelju članka 110. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 4. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora, donosim

RJEŠENJE

O IMENOVANJU MINISTRA DRŽAVNE IMOVINE

Imenuje se dr. sc. GORAN MARIĆ ministrom državne imovine.

Klasa: 080-02/16-01/474

Urbroj: 5030115/1-16-05

Zagreb, 15. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.