Pravilnik o dopuni Pravilnika o popisu normi i prihvaćenih pravila struke u primjeni zaštite novčarskih institucija

NN 108/2016 (23.11.2016.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o popisu normi i prihvaćenih pravila struke u primjeni zaštite novčarskih institucija

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2334

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o zaštiti novčarskih institucija (»Narodne novine« br. 56/15), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POPISU NORMI I PRIHVAĆENIH PRAVILA STRUKE U PRIMJENI ZAŠTITE NOVČARSKIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U Pravilniku o popisu normi i prihvaćenih pravila struke u primjeni zaštite novčarskih institucija (»Narodne novine« br. 102/16) iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje se primjenjivati Popis hrvatskih normi, međunarodnih normi, specijaliziranih normi i prihvaćenih pravila struke (»Narodne novine« br. 53/06)«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-47802/5-2016

Zagreb, 11. studenoga 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.