Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – manjih kotlova i peći na biomasu

NN 12/2017 (8.2.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – manjih kotlova i peći na biomasu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

303

Na temelju članka 33. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja uz suglasnost ministra nadležnog za energetiku donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – MANJIH KOTLOVA I PEĆI NA BIOMASU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – manjih kotlova i peći na biomasu (»Narodne novine« broj 39/15, 56/15) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Radove na ugradnji manjih kotlova i peći na biomasu od 1. siječnja 2020. godine može obavljati samo certificirani instalater manjih kotlova i peći na biomasu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 360-01/16-12/6
Urbroj: 531-04-2-17-4
Zagreb, 27. siječnja 2017.

Ministar
Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.