Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala

NN 19/2017 (3.3.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

451

Na temelju članka 7. stavka 1., 2. i 9. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« broj 79/07), ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA AMBALAŽU ZA PRIJEVOZ RADIOAKTIVNIH I NUKLEARNIH MATERIJALA

Članak 1.

U Prilogu V. u Obrascu DZRNS-A-01 Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala (»Narodne novine« broj 42/13) riječi: »M.P.« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-02/01

Urbroj: 542-01-17-1

Zagreb, 27. veljače 2017.

Ravnatelj
mr. sc. Saša Medaković, v. r.