Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina

NN 26/2017 (22.3.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Hrvatska gospodarska komora

590

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (»Narodne novine«, br. 107/07, 144/12 i 14/14) i članka 28. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine«, br. 39/16) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 12. sjednici 27. veljače 2017. godine, uz suglasnost ministarstva nadležnog za gospodarstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA AGENTA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (»Narodne novine«, br. 56/08 i 77/10) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pismeni dio stručnog ispita polaže se u trajanju najviše dva sata.«.

Članak 2.

U članku 24. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Za polaganje stručnog ispita kandidat je dužan uplatiti iznos od 1.100,00 kuna.

Kandidat koji pristupa popravnom ispitu plaća iznos od 220,00 kuna, po predmetu.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/17-02/04
Urbroj: 311-05-17-03
Zagreb, 27. veljače 2017.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.