Odluka o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije

NN 31/2017 (5.4.2017.), Odluka o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

695

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 10. stavaka 5. i 8. Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (»Narodne novine«, broj 112/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. ožujka 2017. godine donijela

ODLUKU

O IMENOVANJU STRUČNOG NACIONALNOG ODBORA ZA IZVRŠENJE ZADAĆA UREĐENIH UREDBOM O IZRADI I PROVEDBI DOKUMENATA STRATEGIJE UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM I IZRADU I PROVEDBU STRATEGIJE

I.

Ovom se Odlukom imenuje Stručni nacionalni odbor za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije (u daljnjem tekstu: Nacionalni odbor).

II.

Za predsjednika Nacionalnog odbora imenuje se Ante Čikotić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, a za zamjenika predsjednika Mario Stipetić, načelnik Sektora za zaštitu zraka, tla i mora.

Za članove Nacionalnog odbora imenuju se:

– Ksenija Matošović, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

– Barbara Škevin Ivošević, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

– Nela Palarić, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

– Matej Majdenić, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

– dr. sc. Branka Pivčević Novak, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

– Nikolina Petković Gregorić, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

– Ana Kobašlić, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

– Ivana Plepel, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

– Gordana Kovačević, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

– prof. dr. sc. Dubravka Lulić Krivić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

– Josip Marković, Ministarstvo poljoprivrede

– Sanja Krnić Bastać, Ministarstvo poljoprivrede

– Verica Cvek Domljan, Ministarstvo poljoprivrede

– dr. sc. Dragan Krasić, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

– Jelena Šobat, Ministarstvo turizma

– mr. sc. Petra Cigić, Ministarstvo zdravstva

– Damir Tomasović, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– mr. sc. Zoran Wiewegh, Ministarstvo kulture

– Borna Domitrović, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

– Anita Šimić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

– Vlade Zoko, Ministarstvo obrane

– Vesna Marohnić-Kuzmanović, Hrvatski zavod za prostorni razvoj

– mr. sc. Ivan Landek, Državna geodetska uprava

– dr. sc. Vlasta Tutiš, Državni hidrometeorološki zavod

– dr. sc. Sanja Krča, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

– Milenka Primorac Čačić, Državni zavod za statistiku

– Petra Rodić, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

– Snježana Dominković Alavanja, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

– mr. sc. Sanja Barbalić, Hrvatske vode

– doc. dr. sc. Nenad Leder, Hrvatski hidrografski institut

– Marina Marković, Program Ujedinjenih naroda za okoliš – Mediteranski akcijski plan, Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija

– dr. sc. Slavica Matijević, Institut za oceanografiju i ribarstvo

– dr. sc. Robert Precali, Institut Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora

– dr. sc. Vlado Cuculić, Institut Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša

– dr. sc. Valter Kožul, Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku

– dr. sc. Hrvoje Carić, Institut za turizam

– mr. sc. Sonja Diković, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

– doc. dr. sc. Darija Vukić Lušić, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

– Jasmina Stilinović-Totić, Zavod za javno zdravstvo Ličko-
-senjske županije

– dr. sc. Jadranka Šangulin, Zavod za javno zdravstvo Zadar

– Lidija Bujas, Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

– dr. sc. Tatjana Puljak, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

– Dolores Grilec, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

– mr. sc. Latinka Janjanin, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

– Adam Butigan, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

– Stipe Mudrovčić, Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije

– Stjepan Gverić, Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije

– Marko Čule, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije

– Nora Nikšić, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije

– Stjepko Kovačić, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-
-neretvanske županije.

III.

Za tajnika Nacionalnog odbora imenuje se Sandra Trošelj Stanišić, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

IV.

Članovi Nacionalnog odbora koji nisu zaposlenici središnjih tijela državne uprave imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na sjednici Nacionalnog odbora, u iznosu od 150,00 kuna neto po održanoj sjednici.

Sredstva za rad Nacionalnog odbora osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, izvan snage stavlja se Odluka o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša i izradu i provedbu morske strategije (»Narodne novine«, broj 117/12).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/68

Urbroj: 50301-25/14-17-4

Zagreb, 31. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.