Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme

NN 32/2017 (6.4.2017.), Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

718

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 9. stavka 1. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04, 44/05, 30/10, 34/12 i 79/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. ožujka 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Razrješuje se IGOR BOŽIČEVIĆ dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme.

Klasa: 080-02/17-02/86
Urbroj: 5030115/1-17-02
Zagreb, 31. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.