Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 38/2017 (19.4.2017.), Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Vlada Republike Hrvatske

807

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I.

Raspisuju se izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju obnašati dužnost povjerenici Vlade Republike Hrvatske imenovani za obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkih tijela u gradovima: Daruvaru, Dubrovniku, Sinju, Splitu, Varaždinu i Varaždinskim Toplicama, te općinama: Ferdinandovac, Kolan, Lanišće, Milna, Sikirevci, Štitar, Velika Kopanica i Višnjan – Visignano.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 20. travnja 2017. godine.

Klasa: 022-03/17-04/124

Urbroj: 50301-24/06-17-2

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.