Ispravak Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 40/2017 (26.4.2017.), Ispravak Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NARODNE NOVINE

886

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 39/17, utvrđena je tiskarska pogreška te se daje sljedeći

ISPRAVAK

UREDBE O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

U Uredbi o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, u članku 1., pod f) Radna mjesta III. vrste, za radno mjesto pod br. 1. upravitelj stroja na hidrografskom brodu porivnog stroja snage preko 1000 kW treba u nastavku biti naznačen koeficijent složenosti poslova koji glasi: »1,100«.

Urbroj: 50501-7/1-17

Zagreb, 26. travnja 2017.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.