Rješenje o razrješenju ministra zaštite okoliša i energetike

NN 42/2017 (28.4.2017.), Rješenje o razrješenju ministra zaštite okoliša i energetike

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

952

Na temelju članka 110. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), donosim

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU MINISTRA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

1. Razrješuje se dr. sc. SLAVEN DOBROVIĆ dužnosti ministra zaštite okoliša i energetike.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 080-02/17-02/144

Urbroj: 5030115/1-17-01

Zagreb, 27. travnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.