Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge u promicanju moralnih i društvenih vrednota

NN 46/2017 (12.5.2017.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge u promicanju moralnih i društvenih vrednota

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1079

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge u promicanju moralnih i društvenih vrednota, odlikuju se

1. MILKA (Mijo) ZADRO

2. IRENA (Ivan) KAČIĆ.

Klasa: 060-03/17-13/03

Urbroj: 71-03-01-01/3-17-01

Zagreb, 17. ožujka 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.