Ispravak Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom

NN 47/2017 (17.5.2017.), Ispravak Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom

NARODNE NOVINE

1119

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom, koji su objavljeni u »Narodnim novinama« broj 37 od 14. travnja 2017., utvrđena je tiskarska pogreška te se daje sljedeći

ISPRAVAK

UVJETA KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

U Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom, u članku 20., umjesto opisa varijable:

N351 qbroj pravovremenih ponovnih uspostava isporuke električne energije u promatranoj godini,

treba stajati opis varijable:

N351 broj pravovremenih ponovnih uspostava isporuke električne energije u promatranoj godini.

U članku 62. stavku 1. prvi dio formule:

treba ispravno glasiti:

U Prilogu 2., uz Tablicu 6., umjesto teksta »Tip izvoda (TIPV)« treba stajati tekst »Tip izvoda (TIPVP)«.

Urbroj: 50501-7/1-17

Zagreb, 12. svibnja 2017.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.