Ispravak Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino

NN 49/2017 (24.5.2017.), Ispravak Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1137

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Izmjenama Liste tradicionalnih izraza za vino, objavljenim u »Narodnim novinama«, broj 42 od 28. travnja 2017. godine, te se daje

ISPRAVAK

IZMJENA LISTE TRADICIONALNIH IZRAZA ZA VINO

U Izmjenama Liste tradicionalnih izraza za vino (»Narodne novine« br. 42/2017) u točki III. u Dodatku V. točki 5. Tehnologija proizvodnje, umjesto riječi: »reducirajući šećer: min. 100 g/l« trebaju stajati riječi: »reducirajući šećer: 140 – 230 g/l«.

Klasa: 320-14/17-01/10

Urbroj: 525-07/0034-17-2

Zagreb, 9. svibnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.