Odluka o imenovanju predsjednika i članova Predsjedništva Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 50/2017 (26.5.2017.), Odluka o imenovanju predsjednika i članova Predsjedništva Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1150

Na temelju članka 3. Pravilnika o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« br. 142/2011 i 129/2015) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 14. sjednici 26. travnja 2017. godine donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA PREDSJEDNIŠTVA STALNOG ARBITRAŽNOG SUDIŠTA PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

I.

U Predsjedništvo Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori na četiri godine imenuju se:

Predsjednik:

– prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Članovi:

– dr. sc. Marko Babić, docent Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– dr. sc. Branimir Kos, pomoćnik Glavnog tajnika Hrvatske gospodarske komore

– Marina Kralj Miliša, dipl. iur., član Uprave Končar – Elektroindustrija d.d. Zagreb

– prof. dr. sc. Eduard Kunštek, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

– mr. sc. Tin Matić, odvjetnik iz Zagreba

– prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– Željko Olujić, odvjetnik iz Zagreba

– dr. sc. Ante Perkušić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvat­ske.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Predsjedništva Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 7. listopada 2014.

Klasa: 023-02/17-02/06
Urbroj: 311-05-17-03
Zagreb, 26. travnja 2017.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.