Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 51/2017 (31.5.2017.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1167

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. svibnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 158/13), za energetski subjekt HEP – ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017., iznose kako slijedi:

a) Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju

[kn/kWh]

JTVTNT
123
Visoki napon10,450,27
Srednji napon20,460,27
Niski naponPlavi30,52
Bijeli40,540,32
Crveni50,480,28
Žuti (javna rasvjeta)60,34

b) Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju

[kn/kWh]

JTVTNT
123
Visoki napon10,570,33
Srednji napon20,570,34
Niski naponPlavi30,65
Bijeli40,680,40
Crveni50,600,35
Žuti (javna rasvjeta)60,43

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/15
Urbroj: 371-01/17-01
Zagreb, 26. svibnja 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.