Rješenje o imenovanju ministrice znanosti i obrazovanja

NN 57/2017 (14.6.2017.), Rješenje o imenovanju ministrice znanosti i obrazovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1266

Na temelju članka 110. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 4. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora, donosim

RJEŠENJE

O IMENOVANJU MINISTRICE ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Imenuje se prof. dr. sc. BLAŽENKA DIVJAK ministricom znanosti i obrazovanja.

Klasa: 080-02/17-01/261
Urbroj: 5030115/1-17-05
Zagreb, 9. lipnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.