Izmjena Mreže hitne medicine

NN 67/2017 (12.7.2017.), Izmjena Mreže hitne medicine

Ministarstvo zdravstva

1579

Na temelju članka 110. podstavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 70/16) na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, ministar zdravstva donosi

IZMJENU

MREŽE HITNE MEDICINE

I.

U Mreži hitne medicine (»Narodne novine«, broj 49/16) redni broj 18. mijenja se i glasi:

Red. brojZAVOD ZA HITNU MEDICINUSjedišteTim T1Tim T2PripravnostBroj timova prijavno-dojavne jedinice
2 MS-MT

1 dr

+ 1 MS-MT

1 dr

+ 2 MS-MT

2 dr

+ 2 MS-MT

18.ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEVirovitica55
5


Ispostava Orahovica32*
Ispostava Pitomača32*
Ispostava Slatina55
Voćin1


II.

Ove Izmjene Mreže hitne medicine stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/17-07/05
Urbroj: 534-02-1-1/7-17-5
Zagreb, 30. lipnja 2017.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.